Judo Club Libertas Dairago Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali CONI 
Judo Club Libertas Dairago

Classificazione delle Arti Marziali

CON ARMI

(ARTI MAGGIORI)

Con arco e frecce

Kyu-jutsu, Kyudo,
Shagei

Con lancia o alabarda

So-jutsu, Yari-jutsu,
Naginata-jutsu,
Sodegarami-jutsu
Susumata-jutsu

Con spada o pugnale

To-jutsu, Ken-jutsu, Kendo, Iai-jutsu, Iaido, Tanto-jutsu

Cavalcando

Ba-jutsu, Joba-jutsu,
Suiba-jutsu

Nuotando

Suiei-jutsu, Oyogi-jutsu,
Katchu-gozen-oyogi
SENZA ARMI

Aikido,
Aiki-jutsu,
Chikarakurabe,
Chogusoku,
Genkotsu,
Gusoku,
Hakushi,
Judo,
Jujutsu,
Karate,
Kempo,
Kiaijutsu,
Kogusoku,
Nubi-no-mawari,
Koshi-no-wakari,
Kumiuchi,
Shitaku,
Shinobi,
Shubaku,
Sumai,
Sumo,
Taido,
Taido-jutsu,
Torite,
Wa-jutsu,
Yawara
(ARTI MINORI)

Ventaglio di guerra


Tessen-jutsu

Con bastone

Jo-jutsu,
Jodo,
Tensubo-jutsu

Con il Jitte

Jutte-jutsu

(ARTI COLLATERALI)

Con catene e altri mezzi


Kusari-jutsu,
Kusarigami-jutsu,
Manrikikusari-jutsu,
Chikirigi-jutsu,
Gegikan-jutsu

(ARTI OCCULTE)

Nin-jutsu,
Toiri-no-jutsu,
Shimobi-jutsu,
Suriken-jutsu,
Chikari-no-jutsu,
Yubi-jutsu,
Koppo,
Fukihari,
Suijohoko-jutsu
     
LE PIU' IMPORTANTI SCUOLE
Del corpo a corpo

Daito-ryu,
Hakutsu-ryu,
Jukishin-ryu,
Juki-ryu,
Kito-ryu,
Kyushin-ryu,
Miura-ryu,
Sekiguchi-ryu,
Shibukawa-ryu,
Shin-no-shindo-ryu,
Suishitsu-ryu,
Takenouchi-ryu,
Tenjin-Shinyo-ryu,
Yagui-Shingan-ryu,
Yoshin-ryu

Con spada o daga

Aisu-Kuge-ryu,
Hasegawa-ryu,
Hoki-ryu,
Itto-ryu,
Katori-Shinto-ryu,
Koto-Eiri-ryu,
Muso-Jukiden-Elshin-ryu,
Muso-Shindan-ryu,
Nen-ryu,
Nito-ryu,
Shinto-ryu,
Tamiya-ryu,
Yagyu-ryu
Con lancia o alabarda

Hozo-in-ryu,
Tendo-ryu

Con attrezzi muniti di catena

Araki-ryu,
Isshin-ryu,
Masaki-ryu,
Toda-ryu

Con spada e lancia

Shingake-ryu,
Tensihin-Shoden-Katori-Shinto-ryu
Con arco e frecce

Hioki-ryu,
Kajima-ryu.
Nichioku-ryu,
Nihon-ryu,
Soken-ryu,
Hozo-in-ryu,
Tendo-ryu

Con bastone

Kikishin-ryu,
Shindo-Muso-ryu

Nuoto

Kobo-ryu,
Sasanuma-ryu,
Shiden-ryum,
Suifu-ryu,
Takeda-ryum,
Yamanouchi-ryu
     
ALTRE DISCIPLINE ORIENTALI
CINA

Kung-Fu
Pa-Kua
Wushu
TAi-Chi Chuan
COREA

Tae Kwon Do