ศุกร์. ก.ย. 24th, 2021

เว็บข่าวมวย วันนี้

เว็บข่าวมวย รวมข่าวมวย วันนี้ วิเคราะห์มวย ทีเด็ดมวย โปรแกรมมวย

นักชกฮีโร่ สุดาพรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการทหาร

1 min read
นักชกฮีโร่

นักชกฮีโร่ ฮีโร่เหรียญทองแดงนักกีฬามวยสากลหญิง

นักชกฮีโร่ แต้ว สุดาพร สีสอนดี ฮีโร่เหรียญทองแดงนักกีฬามวยสากลหญิง กีฬาโอลิมปิกเกมส์ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ กลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 34 ประจำปี 2564 เป็นวันแรก และเมื่ออบรมจนจบหลักสูตรแล้วจะติดยศเรือตรี สังกัดกองทัพเรือ

พลเรือโท ไกรศรี เกษร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ กลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 34 ประจำปี 2564 จำนวน 49 นาย ณ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา เวลา 08.00 น. โดยมี นาวาเอก ศักรภพน์ ประจักษ์ศุภนิติ ผู้อำนวยการฝึกฯ ให้การต้อนรับและกล่าววัตถุประสงค์

นักชกฮีโร่

โดยในการฝึกอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ในวิชาทหารเบื้องต้น และเสริมสร้างบุคลิกลักษณะท่าทางทหารที่ดี ปลูกฝังให้รู้จักความเป็นชาวเรือ มีความเสียสละ การอยู่ร่วมกัน และ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจที่จะดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ

หลังจากเสร็จพิธีเปิด แต้วและนักเรียน หลักสูตรข้าราชการ กลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 34 เดินทางมาวางดอกไม้ถวายสักการะและคำปฏิญาณ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ก่อนการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ กลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร นักเรียนทั้ง 49 นาย จะต้องมีการเรียนผ่านระบบออนไลน์ และ จะมีการใช้ระบบ เพื่อเป็นการเช็คตำแหน่งของนักเรียน ในช่วงเช้าและช่วงเย็นของทุกวัน ซึ่งนักเรียนทั้ง 49 นายได้เข้ารับการ สแวป ในช่วงก่อนที่จะมาฝึกโรงเรียนนายเรือ 2 วัน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด

การฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ กลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่34 ประจำปี2564 ใน โรงเรียนนายเรือ จะฝึกทั้งหมด 7 วัน ระหว่างวันที่ 8 – 16 กันยายน ซึ่งในระหว่างการฝึก ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน โควิด มีการเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตลอดการฝึก

ทั้งนี้ แต้ว ฮีโร่เหรียญทองแดง นักกีฬามวยสากลหญิง ในกีฬาโอลิมปิก จะได้รับการบรรจุ เป็นข้าราชการกองทัพเรือ พร้อมทั้ง แต่งตั้งยศเป็น “เรือตรี” ในตำแหน่ง “อาจารย์พละศึกษา แผนกปกครอง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ” โดยในปัจจุบัน แต้ว อยู่ในระหว่างเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ซึ่งเมื่อจบหลักสูตรแล้วจึงจะสามารถเข้ารับการ ประดับยศ เรือตรี ต่อไป

 

เมื่ออบรมจนจบหลักสูตรแล้วจะติดยศเรือตรี สังกัดกองทัพเรือ

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม ถึง วันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นระยะเวลา 25 วัน โดยในช่วงแรก เป็นการเรียนภาคทฤษฎีวิชาทหาร ผ่านระบบออนไลน์ เป็นระยะเวลา 14 วัน และทำการฝึกปฏิบัติ ที่โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ

นักชกฮีโร่

ดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด-19 เป็นระยะเวลา 8 วัน โดยการฝึกดังกล่าว มีผู้ร่วมเข้ารับการฝึกอบรมฯ ทั้งสิ้น 49 นาย รวมถึงน้องแต้ว อาสาสมัครทหารพรานหญิง สุดาพร สีสอนดี นักกีฬามวยสากลหญิง รุ่น 60 กิโลกรัม เจ้าของเหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2020 ที่ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับ อาสาสมัครทหารพรานหญิง สุดาพร สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจาก คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย และกำลังรออนุมัติการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จากคณะศึกษาศาสตร์ เอกสังคมศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยทองสุข ซึ่งตามหลักเกณฑ์การขอเลื่อนยศ และเลื่อนฐานะตามลำดับชั้นนั้น

ในส่วนของผู้ที่สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ให้เสนอขอปรับวุฒิ และแต่งตั้งยศตามคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษา ซึ่งตามหลักเกณฑ์ จะเสนอเข้ารับการบรรจุในระดับสัญญาบัตร ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น “เรือตรี”

ทั้งนี้ได้รับการเปิดเผยจาก พลเรือเอกเชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือว่าในขณะนี้กองทัพเรือได้บรรจุ “น้องแต้ว” ในตำแหน่ง “อาจารย์พละศึกษา แผนกปกครอง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการกรมแพทย์ทหารเรือ” โดยในขณะนี้ สุดาพร อยู่ในระหว่างเข้ารับการฝึกอบรม ในหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ซึ่งเมื่อจบหลักสูตรแล้วจึงจะสามารถเข้ารับการประดับยศ เรือตรี ต่อไป สองโคตรตำนาน | ข่าวมวย

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.