พฤหัส. พ.ค. 19th, 2022

เว็บข่าวมวย วันนี้

เว็บข่าวมวย รวมข่าวมวย วันนี้ วิเคราะห์มวย ทีเด็ดมวย โปรแกรมมวย

นักมวยไทยเตรียมเฮ หลังรัฐมีมาตราการช่วยเหลือนักมวย

1 min read
นักมวยไทยเตรียมเฮ

นักมวยไทยเตรียมเฮ รับเงินเยียวยา 3เดือน เดือนละ 5000บาท ไปเลย

นักมวยไทยเตรียมเฮ

นักมวยไทยเตรียมเฮ  หลังจาก ที่มีข่าวเรื่อง ความยาก ลำบากของ คนที่ได้รับ ผมกระทบ จากโค วิดมานาน ล่าสุด ที่ประชุม คณะ กรรมการเยียวยา ผู้

ได้รับผลกระทบ จากโค วิด-19  ได้ทำการ ลงมติ เห็นชอบ ในการร่าง แนวทาง การช่วย เหลือเพิ่มเติม ให้เเก่ ผู้ได้รับผลกระ ทบจาก ไวรัสโควิด- 19 นัก

มวย, ลำตัด เเละ ลิเก เตรียมมีเฮ  หลังจาก ที่นโยบาย นี้ตั้งใจ ที่จะช่วยเหลือ ด้วยการ ได้ ให้เงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นระยะเวลา กว่า 3 เดือน ณ การ

ตกลง ในที่ ประชุม คณะกรรมการ เยียวยาผู้ ได้รับ ผลกระทบ จากไวรัสโรโคน่า19 ทางการรัฐ ที่ ได้เข้า มาเพื่อ ทำการช่วยเหลือ เพิ่มเติม ผู้ได้รับผลกระ

ทบโค วิด -19  โดยให้ งบประมาณการ เเก่ กระทรวง ที่เกี่ยวข้อง ให้ไปทำ การรวบรวม จ้อมูล ตัวเลข มาเพื่อ นำ ไปเสนอ กระทรวง การคลังมา ก่อนกลาง

เดือน พฤษภาคม นี้เเละกลุ่มที่จะถูกช่วย เหลือ เพื่อไปทำการรวบรวมตัวเลข นั้นก็ได้ ประกอบ ไปด้วย 3  กลุ่ม ได้แก่  

กลุ่มเปราะบาง คือ เด็กแรกเกิด , ผู้สูงอายุ, คนพิการ และ คนไร้บ้าน

กลุ่มตกหล่น  คือ คนนอกเมือง,  ผู้ที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต เเละ บุคคลล้มละลาย

สร้างมาตราการช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากจากโควิด-19 ได้ออกมาอย่างทั่วถึงเพื่อช่วยทุกภาคฝ่าย

นักมวยไทยเตรียมเฮ

โดย กระทรวง พัฒนาสังคม และความมั่นคง ของมนุษย์ (พม.)นั้น จะ ทำการดูแล สอง กลุ่มนี้ เอง เพื่อที่จะได้ เสนอแนวทาง ช่วยเหลือคนเกือบ ทั้งหมด

13 ล้านคน ในวงเงิน รวมกว่า 3.9 หมื่นล้าน บาท  ซึ่งนี้จะเป็น การ ดูแล ช่วย เหลือที่ จะเเตกต่าง กันออก ไปทั้ง ในงบ การเงิน เเละการ ช่วยเหลือ ในเเต่

ละ ผู้คนที่ประสป ปัญหาโดย มีปัจจัย ที่เกี่ยว ข้องเเตก ต่างกัน ออกไป นั้นเอง โดยทั้งนี้การช่วยเหลือที่เกิดขึ้นมานั้น ก็อาจจะยัง ไม่ สารถ มาส่ง ผลช่วย

เหลือพี่น้อง ได้ทัน ควันหรือ เร็ววัน หากเพียง เเต่ได้ เริ่มลงมือ เพื่อช่วย เหลือพี่ น้องเเละ ผู้ประ สป เเละ ปัญหา ผู้ยากไร้ ต่างๆทุก คนกัน เเล้วใน ตอนนี้

นั้นเอง ซึ่งพี่ น้องนัก มวยก็ ยังไม่ ต้องรีบ ตื่นเต้น อะไรกัน มากมายเนื่อง จาก ตอนนี้ เเค่รัฐ ได้ทำการ ร่างนโยบาย ออกมา ก่อนเฉยๆ ยังต้อง รอการ กำ

หนด การที่ คาดว่า เเล้วเสร็จใน ประมาณต้น เดือนหน้า นั้นเอง นักมวยไทยเตรียมเฮ  !!!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>> ดาเนียล จาค็อบส์
อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ >>> ข่าวมวย

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.