พฤหัส. พ.ค. 19th, 2022

เว็บข่าวมวย วันนี้

เว็บข่าวมวย รวมข่าวมวย วันนี้ วิเคราะห์มวย ทีเด็ดมวย โปรแกรมมวย

มวยไทยบรรลุความสำเร็จ ได้รับการรับรองเต็มรูปแบบสู่เกมกีฬา

มวยไทยบรรลุความสำเร็จ

มวยไทยบรรลุความสำเร็จ ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ ประธานสหพันธ์มวยไทย มวยไทยบรรลุความสำเร็จ

มวยไทยบรรลุความสำเร็จ สมัครเล่น นานาชาติ (สหพันธ์มวย ไทยสมัครเล่นนานาชาติ), สเตฟาน ฟ็อกซ์ เลขาธิการ และ นายขจร พราวศรี เหรัญญิก ร่วมกัน แถลงข่าว ณ ห้อง

ประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิม พระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ในการนี้ มีกรรม การบริ หารและ สมาชิก เข้าร่วม ด้วยถึง 33 ประเทศ

หลังจาก ดร.ศักดิ์ชาย กล่าวต้อน รับและ เปิดการ แถลงข่าวแล้ว สเตฟาน ฟ็อกซ์ ได้แจ้งให้ ที่ประชุม และผู้สื่อ ข่าวทั้งไทย และเทศ ทราบว่า ได้บรรลุ ความสำเร็จ ในสาย โอลิม

ปิกส์ เกมส์แล้ว นำมาซึ่ง ความภาค ภูมิใจ ต่อคน ไทยและ ประเทศ ไทยโดยตรง เมื่อคณะ กรรมการ โอลิม ปิกสากล ให้การรับ รองอย่าง เต็มรูปแบบ  ซึ่งสามารถ ยืนยันได้ว่า

ในเส้นทาง สู่โอลิมปิกส์ จะไม่มี ชื่อกีฬา ที่เรียกว่า มวย มวยโบราณ หรือมวย ชาติอื่น ในแถบเพื่อนบ้านของประเทศไทยอยู่ในระบบ ยกเว้น กีฬาที่มีชื่อว่า เพียงชนิดเดียว

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ เส้นทางของ ไม่ได้เดินไปสู่เป้าหมาย การเป็นชนิด กีฬาใน โอลิมปิกส์ เพียงอย่าง เดียว แต่มวย ไทยได้ รับการ ยอมรับ จากองค์ การสห ประชาชาติ

มวยไทยบรรลุความสำเร็จ

โดยเฉพาะ สหประชาชาติผู้หญิง ได้ทำ บันทึกความเข้าใจ กับสภามวยไทยโลก มวยไทยบรรลุความสำเร็จ

ในพระบรม ราชูปถัมภ์ และ นำมวย ไทยไปเป็นกิจกรรม ยุติความ รุนแรงต่อ เด็กและสตรี เป็นอีกบท บาทหนึ่ง ของ ในสังคมโลก โดยเฉพาะ สมาชิกองค์ การสหประ ชาชาติ

ทุกประเทศ นอกจาก นั้น ยังทำ กับองค์การ องค์การ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒน ธรรมแห่งสห ประชาชาติ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมทางด้านการกีฬาของเด็กๆ

ทั่วโลกด้วย สำหรับ กิจกรรม การแข่งขัน ที่มวย ไทย มีบทบาท ตลอดปี 2562 นี้ ประกอบไปด้วย การแข่งขัน ณ เมืองดาร์วิน ประเทศออสเตรเลีย การได้รับ การบรรจุเป็นกิจ

กรรมใน เทศกาล งานกีฬา ระหว่าง การประชุม สปอร์ตแอค คอร์ด ณ เมืองโกลด์โคสท์ ประเทศ ออสเตรเลีย, การแข่งขัน สมัครเล่นชิงแชมป์โลก ที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 20 – 28

กรกฎาคม 2562, การแข่งขันชิง แชมป์เอเชีย ณ กรุงอาบู ดาบี สหรัฐอาหรับ เอมิเรทส์, การแข่งขัน ชิงแชมป์ยุโรป ที่เมืองมินสค์ ประเทศเบลารุส การแข่งขันมวย

ไทยใน ที่เกาหลีใต้, การแข่งขันชิงแชมป์โลกเยาวชนมวย ไทย ณ กรุงแอนทาเลีย ประเทศตุรกี และการแข่ง ขันมวย ไทย ในซีเกมส์ ที่กรุงมะนิลา ประเทศ ฟิลิปปินส์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>> ธาตุแท้ของคนของคนวงมวย
อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ >>> เว็บข่าวมวย

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.