พุธ. ก.ค. 15th, 2020

เว็บข่าวมวย วันนี้

เว็บข่าวมวย รวมข่าวมวย วันนี้ วิเคราะห์มวย ทีเด็ดมวย โปรแกรมมวย

อันดับของโลก วันติดโผกีฬาที่มียอดผู้ชมออนไลน์สูงสุดในปี 2019

อันดับของโลก

อันดับของโลก วัน แชมเปียนชิพ ขึ้นแท่นอันดับ 4 ของโลก อันดับของโลก

อันดับของโลก ในฐา นะสื่อ กีฬา ที่มี ยอดผู้ ชมออน ไลน์สูง สุดในปี 2019 จากการ จัดอัน

ดับของ นายชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธาน และซี อีโอของ วัน แชมเปียน ชิพ ได้แจ้ง ข่าวสำ คัญนี้

ทางเฟซ บุ๊กส่วน ตัวว่า “ผมรู้ สึกตื่น เต้นที่ จะแจ้ง ให้ทราบ ว่า วันแชม เปียนชิพ ติดอัน ดับ 4 ของโลก ในฐา นะองค์ กรสื่อ ทรัพย์สิน กีฬา ที่มี ยอดผู้ ชมออน ไลน์สูง พลังลับดับ

สุดใน ปี 2019″ “จากจำ นวนทั้ง สิ้นกว่า 5,000 องค์กร จากการ จัดอัน ดับของ ทูบูล่า แล็บ

ซึ่งเป็น ผู้นำ ด้านข้อ มูลและ การวัด ผลระ ดับโลก สำหรับ สื่อออน ไลน์ทุก

แพลตฟอร์ม (ยูทูบ, เฟซบุ๊ก, อินสตา แกรมฯลฯ) เช่นเดียวกับ เนียเซ้น ซึ่งเป็น ผู้นำ เรื่องข้อ มูลวัด ผลทาง โทรทัศน์” “ตอนที่ ผมเริ่ม ก่อตั้ง วัน แชมเปียน ชิพ เมื่อแปด

อันดับของโลก

ปีครึ่ง ที่ผ่านมา ผมไม่ อาจจิน ตนาการ ถึงการ ผจญภัย อันเหลือ เชื่อนี้

โดยใน ช่วงแรกๆ มีคน ที่คอย ตั้งแง่ สงสัย และมี อคติ ตราหน้า ว่าถ้า ผมไม่บ้า เพี้ยน ก็โง่

มาก ผมและ ทีมงาน ต้องเผชิญ กับการ ถูกปฏิ เสธซ้ำ แล้วซ้ำเล่า ประสบ ความล้ม

เหลวอีก นับไม่ ถ้วนในช่วง 3 ปีแรก ไม่มี ใครสนับ สนุนเรา แต่ใน วันนี้ วัน แชมเปียนชิพ

คือสื่อ ทรัพย์สิน กีฬา ระดับ โลกที่ ยิ่งใหญ่ ที่สุด ในเอเชีย โดยมี การออก อากาศ

ไปกว่า 150 ประเทศ ทั่วโลก มันทำ ลายสถิ ติโลก ในฐา นะสื่อ ทรัพย์สิน กีฬา ที่ยิ่ง ใหญ่ที่

สุดใน ประวัติ ศาสตร์ นี่คือ ความจริง” “ผมไม่ ซื้อรถเจ๋งๆ เสื้อผ้า แบรนด์เนม หรือนา ฬิกา หรูๆ มาใส่

สิ่งเดียว ที่ผม มีคือ ความปรารถ นาอันแรง กล้าที่ จะทำ สิ่งที่ คุ้มค่า กับชี วิตของ ผมผม ตื่นขึ้น มาทุก เช้าพร้อม ด้วยความ รักที่ มีใน หัวใจ และไฟ ที่ลุก โชนในกาย เว็บข่าวมวย

โชคชะ ตาเข้า มามี บทบาท ในชีวิต และผมรู้ดีว่าผมได้รับพรมากมายตลอดชีวิตของผม” “ผมทำงานเพราะมันเป็นการแสดงออกของจิตวิญญาณ ภารกิจของเราคือการปลดปล่อยซูเปอร์ฮีโร่ในชีวิตจริงเพื่อจุดประกายความหวัง ความเข้มแข็ง ความฝัน และแรงบันดาลใจให้แก่เพื่อนมนุษย์

ผมทุ่มเททุกอย่างในทุกๆ วัน เพราะผมอยากสร้างแรงผลักดันเชิงบวกต่อคนนับพันล้านชีวิตทั่วโลก และเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น ผมอยากสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้คน ให้กล้าที่จะฝันมากขึ้น ลงมือทำให้มากขึ้น และใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ยิ่งขึ้น จำคำของผมไว้ นี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นของเราเท่านั้นครับ”

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.