จันทร์. ม.ค. 25th, 2021

เว็บข่าวมวย วันนี้

เว็บข่าวมวย รวมข่าวมวย วันนี้ วิเคราะห์มวย ทีเด็ดมวย โปรแกรมมวย

เยียวยาอาชีพมวย เตรียมเยียวยากลุ่มอาชีพนักมวยที่เดือดร้อน

1 min read

เยียวยาอาชีพมวย เห็นชอบเยียวยากลุ่มกีฬาอาชีพ และกีฬามวย คาดเริ่มเบิกจ่ายได้ภายใน มิ.ย.นี้

เยียวยาอาชีพมวย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่า การกระทรวง การท่องเที่ยว และกีฬา เป็นประธาน การประชุม คณะกรรม การกีฬาอาชีพ ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวง การท่องเที่ยว และกีฬา

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่า การฝ่ายกีฬา อาชีพและสิทธิ ประโยชน์ และกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา เมื่อวันที่ 18 พ.ค. ที่ผ่านมา สาระสำคัญ ของการประชุม วันนี้ คือการพิจารณา

งบประมาณใน การช่วยเหลือ กลุ่มกีฬาอาชีพ โดยหลังจาก คณะอนุกรรม การเพื่อพิจารณา เงื่อนไขและ หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการช่วยเหลือ เยียวยากลุ่มกีฬาอาชีพ ที่ได้รับ ผลกระทบจาก สถานการณ์ แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ

ไวรัส โคโรนา 2019 (โควิค-19) ได้เรียกประชุม รับฟังข้อมูล ผลกระทบ ความเดือดร้อน เมื่อวันที่ 22-24 เม.ย.ที่ผ่านมา จาก 13 ชนิดกีฬา และผู้มีสิทธิ์ ได้รับความช่วยเหลือ ทั้ง 5 กลุ่ม ได้แก่ 1.นักกีฬาอาชีพ 2.บุคลากรกีฬาอาชีพ

มันส์ทุกยก ทำเงินได้ทุกคู่  >>>  นักมวยนักธุรกิจ

เยียวยาอาชีพมวย เนื่องจากการระบาดของโควิค 19 นั้นจึงทำให้ผู้คนเดืดดร้อนมากมาย >>>>เว็บข่าวมวย วันนี้

เยียวยาอาชีพมวย

เยียวยาอาชีพมวยเพราะมีความเดือดร้อนไม่ต่างกัน

3.สมาคมกีฬาอาชีพ 4.สโมสรกีฬาอาชีพและ 5.ผู้จัดการแข่งขัน และได้ส่งรายชื่อ นักกีฬาและ บุคคลากรกีฬา อาชีพที่ ขึ้นทะเบียน ถูกต้องตาม พรบ.กีฬาอาชีพ ให้กระทรวง การคลังตรวจสอบสิทธ์ เพื่อไม่ให้ เกิดความซ้ำซ้อน

เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุม พิจารณา อนุมัติงบประมาณให้ ความช่วยเหลือ เยียวยา ฯ กลุ่มกีฬาอาชีพ จำนวน ทั้งสิ้น 182,200,000 บาท โดยอนุมัติ ปรับแผนงบประมาณ ที่กองทุนสนับสนุน มาก่อนหน้านั้น จำนวน 75,592,584 บาท

และเห็นชอบเสนอ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพิ่มเติมจากกองทุน พัฒนากีฬา แห่งชาติ อีกจำนวน 106,607,416 บาท ต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุม พิจารณาเห็นชอบ ปรับปรุงคณะ อนุกรรมการ ในคณะกรรมการ กีฬาอาชีพ

เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ในการดำเนินงาน จาก 8 คณะ เหลือ 4 คณะ ดังนี้ 1.คณะอนุกรรม การกฎหมาย กีฬาอาชีพ 2.คณะอนุกรรมการ นโยบายส่งเสริม และพัฒนากีฬาอาชีพ 3.คณะอนุกรรมการกลั่นกลอง เพื่อพิจารณาให้ การคุ้มครอง

ด้วยระบบที่ได้ออกแบบมาเพื่อเยียวยาทุกคน>>>>ดูบอลสด

เยียวยาอาชีพมวย

นักมวยก็ไม่สามารถหารายได้ในช่วงโควิค 19 ระบาดได้

การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน กีฬาอาชีพ และ4.คณะอนุกรรมการ กำกับ ติดตาม เร่งรัด และประเมินผล การดำเนินงานกีฬา อาชีพ เวลา 15.00 น. วันเดียวกัน ที่ประชุมคณะกรรม การกีฬามวย ครั้งที่ 3/2563 พิจารณาอนุมัติ

งบประมาณช่วยเหลือ เยียวยา บุคคลในวงการ กีฬามวยที่ลงขึ้นทะเบียน ต่อสำนักงานคณะกรรม การกีฬามวย ทั้ง 7 กลุ่ม ได้แก่ 1.นักมวย อายุ 15-17 ปี และนักมวย 18 ปีขึ้นไป 2.ผู้ฝึกสอน 3.ผู้ตัดสิน 4.หัวหน้าค่ายมวย 5.ผู้จัดการนักมวย

6.ผู้จัดรายการแข่งขัน และ 7.นายสนามมวย ที่ประชุมอนุมัติกรอบวงเงินทั้งสิ้น จำนวน 79,150,000 บาท โดยอนุมัติปรับแผนงบประมาณจำนวน 25,642,000 บาท และเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณเพิ่มเติม จากกองทุนพัฒนา กีฬาแห่งชาติ อีกจำนวน 53,508,000 บาท ต่อไป ทั้งนี้ในการเบิกจ่ายต้อง เป็นไปตามคุณสมบัติ ที่ระเบียบให้ ความช่วยเหลือฯ กำหนด

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.